Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

HÃNG NABERTHERM - ĐỨC

mỗi trang
LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : LT9/11 SW

LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : LT9/11 SW

Nhiệt độ cài đặt : 1100 độ C Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 740+240 mm. Công suất tiêu thụ: 3 kW. Thời gian gia nhiệt : 75phut Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : LT9/12 SW

LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : LT9/12 SW

Nhiệt độ cài đặt : 1200 độ C Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 740+240 mm. Công suất tiêu thụ: 3 kW. Thời gian gia nhiệt : 90phut Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : L9/12 SW

LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : L9/12 SW

Nhiệt độ cài đặt : 1200 độ C Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 740 mm. Công suất tiêu thụ: 3 kW. Thời gian gia nhiệt : 90phut Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : L9/11 SW

LÒ NUNG XÁC ĐỊNH TỔN THẤT CHÁY Nabertherm Model : L9/11 SW

Nhiệt độ cài đặt : 1100 độ C Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 740 mm. Công suất tiêu thụ: 3 kW. Thời gian gia nhiệt : 75phut Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L40/11BO

LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L40/11BO

Nhiệt độ quá trình đốt đầu : 600oC. Nhiệt độ quá trình tiếp : 1100oC. Thể tích: 40lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 320 x490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 825 x 800 mm. Trọng lượng Hydrocacbon : 200g Tốc độ bay hơi : 2,5g/phút Công suất tiêu thụ: 11,5 kW. Trọng lượng: 110 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L24/11BO

LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L24/11BO

Nhiệt độ quá trình đốt đầu : 600oC. Nhiệt độ quá trình tiếp : 1100oC. Thể tích: 24lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 280 x340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 675 x 800 mm. Trọng lượng Hydrocacbon : 150g Tốc độ bay hơi : 2g/phút Công suất tiêu thụ: 9 kW. Trọng lượng: 90 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L9/11BO

LÒ NUNG TÍCH HỢP LÀM SẠCH KHÍ THẢI Nabertherm Model : L9/11BO

Nhiệt độ quá trình đốt đầu : 600oC. Nhiệt độ quá trình tiếp : 1100oC. Thể tích:9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 575 x 750 mm. Trọng lượng Hydrocacbon : 75g Tốc độ bay hơi : 1g/phút Công suất tiêu thụ: 7 kW. Trọng lượng: 60 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT3/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT3/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích:3lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 160 x140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 360 x 735 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 1,2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT5/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT5/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 5lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 420 x 790 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT9/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT9/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 485 x 845 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 45 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LVT15/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 15lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 585 x 845 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV15/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 15lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 585 x 845 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV9/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV9/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 485 x 845 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 3,0 kW. Trọng lượng: 45 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV5/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV5/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 5lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 420 x 790 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV3/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO Hãng Nabertherm Model : LV3/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 3lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 160 x 140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 360 x 735 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :120 phút Công suất tiêu thụ: 1,2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : LT9/11/SKM

LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : LT9/11/SKM

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 505 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :90 phút Công suất tiêu thụ: 3,4 kW. Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : L9/11/SKM

LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : L9/11/SKM

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 505 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :90 phút Công suất tiêu thụ: 3,4 kW. Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/14

LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580 +320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :55 phút Công suất tiêu thụ: 2,5 kW. Trọng lượng: 38 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : LT9/14

LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : LT9/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/14

LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :70 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/14

LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :55 phút Công suất tiêu thụ: 2,5 kW. Trọng lượng: 38 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/14

LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/14

LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/14

Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :70 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/13

LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : LT9/13

LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : LT9/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630+350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :50 phút Công suất tiêu thụ: 3 kW. Trọng lượng: 60 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/13

LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :45 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 42 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/13

LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/13

LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :50 phút Công suất tiêu thụ: 3 kW. Trọng lượng: 60 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/13

LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :45 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 42 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 14 lít Hãng Nabertherm Model : LE 14/11

LÒ NUNG 1100 Độ 14 lít Hãng Nabertherm Model : LE 14/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích:14lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 220 x 300 x 220 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 440 x 535 x 540 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :40 phút Công suất tiêu thụ: 2,9 kW. Trọng lượng: 25 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 6 lít Hãng Nabertherm Model : LE 6/11

LÒ NUNG 1100 Độ 6 lít Hãng Nabertherm Model : LE 6/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 6 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 170 x 200 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 390 x 435 x 490 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :35 phút Công suất tiêu thụ: 1,8 kW. Trọng lượng: 18 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 2 lít Hãng Nabertherm Model : LE 2/11

LÒ NUNG 1100 Độ 2 lít Hãng Nabertherm Model : LE 2/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 2 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 110 x 180 x 110 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 330 x 385 x 430 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :25 phút Công suất tiêu thụ: 1,8 kW. Trọng lượng: 10 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : LE 1/11

LÒ NUNG 1100 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : LE 1/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 1 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 90 x 115 x 110 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 290 x 280 x 430 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :10 phút Công suất tiêu thụ: 1,5 kW. Trọng lượng: 10 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/12

LÒ NUNG 1200 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 40 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):320 x 490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 705 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 6.0 kW. Trọng lượng: 65 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/12

LÒ NUNG 1200 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 24 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):280 x 340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 555 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 4.5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/12

LÒ NUNG 1200 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):230 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 555 x 515+240 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 3.5 kW. Trọng lượng: 40 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292

Top

   (0)