KÍNH HIỂN VI

mỗi trang
Kính hiển vi sinh học 1 mắt  FL 305A Call

Kính hiển vi sinh học 1 mắt FL 305A

Liên hệ : 0982.759.343

Liên Hệ 0982.759.343
Kính hiển vi 1 mắt 640 lần Model FL 305A Call

Kính hiển vi 1 mắt 640 lần Model FL 305A

Liên hệ : 0982.759.343

Liên Hệ 0982.759.343
Kính hiển vi soi nổi 10 - 45 lần XTC

Kính hiển vi soi nổi 10 - 45 lần XTC

Liên hệ : 0982 759 343

6,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD New

Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD

liên hệ : 0982.759.343

16,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi 2 mắt L1100A New

Kính hiển vi 2 mắt L1100A

liên hệ : 0982.759.343

7,500,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi Olympus CX22 New

Kính hiển vi Olympus CX22

liên hệ : 0982.759.343

28,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi soi nổi XT-202 New

Kính hiển vi soi nổi XT-202

liên hệ : 0982.759.343

4,500,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A New

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

Liên hệ : 0982.759.343

2,200,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 LẦN NOVEL MODEL: JSZ5B New

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 LẦN NOVEL MODEL: JSZ5B

Liên hệ : 0982.759.343

8,500,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)