KÍNH HIỂN VI

mỗi trang
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT EUROMEX NOVEX B MODEL : 86.025 Call

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT EUROMEX NOVEX B MODEL : 86.025

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

Độ phóng đại : 40 , 100, 400 lần Thị kính : 10x Vật kính : 4x , 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1 ; NA.0,25 ; NA.0,65

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi 3 mắt kết nồi Camera Model: IS.1153PLi Call

Kính hiển vi 3 mắt kết nồi Camera Model: IS.1153PLi

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi 2 mắt Model: BB.1152PL Call

Kính hiển vi 2 mắt Model: BB.1152PL

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi sinh học 1 mắt  FL 305A Call

Kính hiển vi sinh học 1 mắt FL 305A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi 1 mắt 640 lần Model FL 305A Call

Kính hiển vi 1 mắt 640 lần Model FL 305A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi soi nổi 10 - 45 lần XTC

Kính hiển vi soi nổi 10 - 45 lần XTC

Liên hệ : 0982 759 343

6,000,000 đ
MUA NGAY
Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi kết nối máy tính XSZ-2007-CCD

liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi 2 mắt L1100A Call

Kính hiển vi 2 mắt L1100A

liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi Olympus CX22 Call

Kính hiển vi Olympus CX22

liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN Call

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Kính hiển vi soi nổi XT-202 New

Kính hiển vi soi nổi XT-202

liên hệ : 0982.759.343

4,500,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A New

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

Liên hệ : 0982.759.343

2,200,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 LẦN NOVEL MODEL: JSZ5B Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 LẦN NOVEL MODEL: JSZ5B

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292

Top

   (0)