CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - PHÂN TÍCH

TỦ ẤM LẮC  Model: THZ-82N Call

TỦ ẤM LẮC Model: THZ-82N

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY  125 LÍT MODEL WGL-125B Call
TỦ SẤY  225 LÍT Model : 202-3A Call
TỦ SẤY  43 LÍT Model : 202-0A Call

TỦ SẤY 43 LÍT Model : 202-0A

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY  65 LÍT MODEL WGL-65B Call

TỦ SẤY 65 LÍT MODEL WGL-65B

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY  71 LÍT MODEL: 202-1A Call

TỦ SẤY 71 LÍT MODEL: 202-1A

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY 136 lit MODEL : 202-2A Call

TỦ SẤY 136 lit MODEL : 202-2A

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY 625 LÍT MODEL WGL-625B Call

Top

   (0)