Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7 - 0982 759 343

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT

mỗi trang
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 4,5Kg/h Model : FL-3A

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 4,5Kg/h Model : FL-3A

Thùng chứa : 12 lít  ( đường kính 300mm)

Công suất nhỏ nhất : 1,5kg/h ( max 4.5kg/h)

Quạt  thổi  :

  • Có công suất  1000m3/h
  • Sức ép : 375 mmH2O
  • Tiêu thụ điện : 3Kw
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500

Công suất sấy mỗi mẻ : 500 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1500 lít Công suất quạt : 45kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,8m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 450kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300

Công suất sấy mỗi mẻ : 300 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1000 lít Công suất quạt : 30kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 310kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200

Công suất sấy mỗi mẻ : 200 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 670 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,3m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 180kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150

Công suất sấy mỗi mẻ : 150 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 550 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 161kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 120 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 420 lít Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 90 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 300 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 130kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 60 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 220 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 120kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 45 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 155 lít Công suất quạt : 11kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 99kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 100 lít Công suất quạt : 7,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 45 lít Công suất quạt : 5,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 22 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 9kW
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 12 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 6kW
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 - 120 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1500 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 240kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 20 - 90 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1400 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 - 60 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1200 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 10 - 45 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1100 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 7,5 - 30 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1000 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 - 20 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 900 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 47kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 - 15 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 800 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 42kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10

Công suất sấy mỗi mẻ : 2.5 - 10 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 700 mm Công suất quạt : 7,5 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 1 - 5 kg/mẻ Công suất quạt : 4kW Công suất tiêu thụ điện : 9 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 830 kg
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,75 - 3 kg/mẻ Công suất quạt : 3kW Công suất tiêu thụ điện : 6 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 750 kg
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,35 - 1,5 kg/mẻ Công suất quạt : 2.2kW Công suất tiêu thụ điện : 3 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,35 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 550 kg
Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT Model : DLP-Mini Fluid bed

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT Model : DLP-Mini Fluid bed

DLP-Mini là thiết bị đa chức năng tích hợp phun sấy – tạo hạt tầng sôi - phun phủ ly tâm trong một chỉnh thể. Máy kết hợp nhiều hoạt động quy trình. Đặc biệt nó thích hợp cho tạo hạt, viên nén và phủ bề mặt các loại khác nhau trong ngành dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp hóa chất. Trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, giảng dạy đại học và cao đẳng, v.v.
Call : 038 606 8292

Top

   (0)