TỦ SẤY -TỦ SẤY CHÂN KHÔNG

mỗi trang
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 60 LÍT MODEL WHL-60B Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 60 LÍT MODEL WHL-60B

Đối lưu không khí tự nhiên Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 3,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Ống gia nhiệt bằng thép không gỉ Công suất định mức: 1.5Kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 30 LÍT MODEL WHL-30B Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 30 LÍT MODEL WHL-30B

Thông số kỹ thuật: Đối lưu không khí tự nhiên Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 3,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 625 LÍT MODEL WGL-625B Call

TỦ SẤY 625 LÍT MODEL WGL-625B

Đối lưu không khí cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 2,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 125 LÍT MODEL WGL-125B Call

TỦ SẤY 125 LÍT MODEL WGL-125B

Đối lưu không khí cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 2,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Ống gia nhiệt bằng thép không gỉ Công suất định mức: 2.3Kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 65 LÍT MODEL WGL-65B Call

TỦ SẤY 65 LÍT MODEL WGL-65B

Đối lưu không khí cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 2,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Ống gia nhiệt bằng thép không gỉ Công suất định mức: 1.6Kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY TAISITE MODEL : WGL-45B Call

TỦ SẤY TAISITE MODEL : WGL-45B

Đối lưu không khí cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 300 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ:± 2,5% Vật liệu bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Vật liệu bên ngoài làm bằng thép tấm cán nguội phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Ống gia nhiệt bằng thép không gỉ Công suất định mức: 1.2Kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 225 LÍT Model : 202-3A Call

TỦ SẤY 225 LÍT Model : 202-3A

Đối lưu không khí tự nhiên Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 250 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ: ± 3,5% Cấu tạo bên trong tủ: Làm bằng thép cán nguội Cấu tạo bên ngoài tủ: Thép tấm cuộn cán nguội, bề mặt phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: Sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Dây gia nhiệt Niken-Crom Công suất định mức: 4 kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 136 lit MODEL : 202-2A Call

TỦ SẤY 136 lit MODEL : 202-2A

Đối lưu không khí tự nhiên Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 250 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ: ± 3,5% Cấu tạo bên trong tủ: Làm bằng thép cán nguội Cấu tạo bên ngoài tủ: Thép tấm cuộn cán nguội, bề mặt phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: Sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Dây gia nhiệt Niken-Crom Công suất định mức: 2.0 kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 71 LÍT MODEL: 202-1A Call

TỦ SẤY 71 LÍT MODEL: 202-1A

Đối lưu không khí tự nhiên Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 250 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃ Thay đổi nhiệt độ: ± 1 ℃ Độ chính xác của sự phân bố nhiệt độ: ± 3,5% Cấu tạo bên trong tủ: Làm bằng thép cán nguội Cấu tạo bên ngoài tủ: Thép tấm cuộn cán nguội, bề mặt phủ lớp sơn kháng hóa chất Vật liệu cách nhiệt: Sợi silicat nhôm Hệ thống gia nhiệt: Dây gia nhiệt Niken-Crom Công suất định mức: 1.6kw

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY 43 LÍT Model : 202-0A Call

TỦ SẤY 43 LÍT Model : 202-0A

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 52 LÍT Model : DZ-2AIV Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 52 LÍT Model : DZ-2AIV

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 52 LÍT Model : DZ-2AIV Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT -	Model : DZ-1AIV Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT - Model : DZ-1AIV

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 35 LÍT Model: LDO-030N Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 35 LÍT Model: LDO-030N

Liên hệ : 0168 8292

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 56 LÍT Model: LDO-060E Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN 56 LÍT Model: LDO-060E

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 0168 606 8292
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 150L MODEL: LDO-150F Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 150L MODEL: LDO-150F

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 30 lít Model: WGL – 30B Call

Tủ sấy hiện số 30 lít Model: WGL – 30B

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 7900 lít Model: DGF – 7AB Call

Tủ sấy hiện số 7900 lít Model: DGF – 7AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 3100 lít Model: DGF – 6AB Call

Tủ sấy hiện số 3100 lít Model: DGF – 6AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 1700 lít Model: DGF – 5AB Call

Tủ sấy hiện số 1700 lít Model: DGF – 5AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 1000 lít Model: DGF – 4AB Call

Tủ sấy hiện số 1000 lít Model: DGF – 4AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 202-3A Call

Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 202-3A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 202-2AB Call

Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 202-2AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 202-2A Call

Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 202-2A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 202-1AB Call

Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 202-1AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 202-0AB Call

Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 202-0AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 101-3AB Call

Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 101-3AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 101-3A Call

Tủ sấy hiện số 225 lít Model: 101-3A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 101-2AB Call

Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 101-2AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 101-2A Call

Tủ sấy hiện số 136 lít Model: 101-2A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 101-1AB Call

Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 101-1AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 101-1A Call

Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 101-1A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 101-0AB Call

Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 101-0AB

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 101-0A Call

Tủ sấy hiện số 43 lít Model: 101-0A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 202-1A Call

Tủ sấy hiện số 71 lít Model: 202-1A

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy chân không 91 lít Model: DZ – 3All Call

Tủ sấy chân không 91 lít Model: DZ – 3All

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292
Tủ sấy chân không 52 lít Model: DZ – 2All Call

Tủ sấy chân không 52 lít Model: DZ – 2All

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 0168 606 8292

Top

   (0)