Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỂ CÁCH THỦY - BỂ ĐIỀU NHIỆT

mỗi trang
BỂ CÁCH THỦY 12 lit Model SBB Aqua 12 Plus Hãng Grant Instrument

BỂ CÁCH THỦY 12 lit Model SBB Aqua 12 Plus Hãng Grant Instrument

Kích thước (h x d x w): 440 x 385 x 390mm Dung tích: 12L Phạm vi nhiệt độ: chỉ 100ºC Khu vực làm việc: 315 x 290mm Độ sâu chất lỏng tối thiểu / tối đa: 50 / 125mm Cài đặt nhiệt độ / điều tiết năng lượng: Analogue An toàn: Hai bộ phận cắt nhiệt cố định Công suất gia nhiệt - 230V: 1500W Công suất gia nhiệt - 120V: 1350W
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 5 lit Model SBB Aqua 5 Plus Hãng Grant Instrument

BỂ CÁCH THỦY 5 lit Model SBB Aqua 5 Plus Hãng Grant Instrument

Kích thước (h x d x w): 375 x 250 x 390mm Dung tích: 5L Phạm vi nhiệt độ: chỉ 100ºC Khu vực làm việc: 145 x 290mm Độ sâu chất lỏng tối thiểu / tối đa: 50 / 125mm
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26

Thông số bể ST26 Dung tích bể 26L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 255
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 200
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 12L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 205 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 360 x 330 x 200
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 5L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vùng làm việc (l x w / mm) 150 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 330 x 280 x200
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C* Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC
Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC Hiển thị: LED 4 chữ số
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26

BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26

Thể tích: 26 lít - Kích thước ( H x D x W, mm): 430 x 590 x 335 - Mực chất lỏng cho phép (Max/Min),mm: 175/70 - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Công suất gia nhiệt: 1050 W
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 18 Lít Grant Instruments Model : SAP18

BỂ CÁCH THỦY 18 Lít Grant Instruments Model : SAP18

Thể tích: 18 lít - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Khóa bảng điều khiển phía trước: Có - Sửa lỗ ngắt nhiệt: Có - Chức năng bảo vệ đun sôi/khô cạn nước: Có - Hiệu chuẩn người dùng: Có
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 8 VỊ TRÍ 34 Lít Grant Instruments Model : SAP34

BỂ CÁCH THỦY 8 VỊ TRÍ 34 Lít Grant Instruments Model : SAP34

Thể tích: 34 lít - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Khóa bảng điều khiển phía trước: Có - Sửa lỗi ngắt nhiệt: Có - Chức năng bảo vệ đun sôi/khô cạn nước: Có
Call : 038 606 8292
BỂ LẮC ỔN NHIỆT 26 lít Grant Instruments Model OLS26

BỂ LẮC ỔN NHIỆT 26 lít Grant Instruments Model OLS26

Thể tích: 26 lít - Kích thước ( H x D x W, mm): 475 x 590 x 335 - Mực chất lỏng cho phép (Max/Min),mm: 134/70 - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876-3) tại 70ºC: +/- 0.1 0C - Độ đồng nhất nhiệt độ (DIN 12876-3) tại 70ºC: +/- 0.1 0C - Màn hình hiển thị LED, cho phép điều khiển cài đặt nhiệt độ và tốc độ lắc - Tốc độ lắc tuyến tính và quỹ đạo: 20 ~ 200 vòng/phút - Biên độ lắc quỹ đạo: 9mm
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22

BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22

Kích thước buồng ( W x D x H)mm : 500x290x150 Kích thước bể ( W x D x H)mm: 565x360x230 Thể tích : 22L Khối lượng (kg) : 30 kg Tiêu chuẩn bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số Vật liệu bên trong thép không gỉ Vật liệu bên ngoài tấm thép sơn tĩnh điện Phạm vi nhiệt độ : nhiệt độ môi trường+ 5oC ~ 98oC
Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 11 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 11

BỂ CÁCH THỦY 11 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 11

Kích thước buồng ( W x D x H)mm : 300 x 240 x 150 Kích thước bể ( W x D x H)mm: 355 x 295 x 230 Thể tích : 11L Khối lượng (kg) : 20 kg Tiêu chuẩn bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số Vật liệu bên trong thép không gỉ Vật liệu bên ngoài tấm thép sơn tĩnh điện Phạm vi nhiệt độ : nhiệt độ môi trường+ 5oC ~ 98oC
Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 18 lít Taisite WBE-6D

Bể Cách Thủy 18 lít Taisite WBE-6D

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 1200 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 470 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 510 x 345 x 220
Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 12 lít Taisite WBE-4D

Bể Cách Thủy 12 lít Taisite WBE-4D

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 800 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 345 x 220
Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 6.3 lít Taisite WBE-2S

Bể Cách Thủy 6.3 lít Taisite WBE-2S

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 600 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz
Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy Taisite 22 Lít Model :TWB-22D

Bể Cách Thủy Taisite 22 Lít Model :TWB-22D

Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 22 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 500 x 290 x 150 Kích thước ngoài (mm): 550 x 350 x 240 Công suất: 1200W Nguồn điện: 220V/50Hz
Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy Taisite 11 Lít Model :TWB-11D

Bể Cách Thủy Taisite 11 Lít Model :TWB-11D

Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 11 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 320 x 240 x 150 Kích thước ngoài (mm): 340 x 280 x 240 Công suất: 800W
Call : 038 606 8292
Bể Điều Nhiệt 20 Lít Model : HH-501

Bể Điều Nhiệt 20 Lít Model : HH-501

Dung tích bể: 21 lít - Nhiệt độ điều chỉnh max: 100oC - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC - Độ chính xác nhiệt độ: 0,5oC
Call : 038 606 8292

Top

   (0)