THIẾT BỊ Y - DƯỢC

mỗi trang
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500

Công suất sấy mỗi mẻ : 500 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1500 lít Công suất quạt : 45kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,8m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 450kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300

Công suất sấy mỗi mẻ : 300 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1000 lít Công suất quạt : 30kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 310kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200

Công suất sấy mỗi mẻ : 200 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 670 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,3m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 180kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150

Công suất sấy mỗi mẻ : 150 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 550 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 161kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 120 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 420 lít Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 90 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 300 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 130kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 60 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 220 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 120kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 45 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 155 lít Công suất quạt : 11kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 99kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 100 lít Công suất quạt : 7,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 45 lít Công suất quạt : 5,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 22 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 9kW

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 12 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 6kW

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 - 120 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1500 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 240kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 20 - 90 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1400 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 - 60 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1200 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 10 - 45 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1100 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 7,5 - 30 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1000 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 - 20 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 900 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 47kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 - 15 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 800 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 42kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10

Công suất sấy mỗi mẻ : 2.5 - 10 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 700 mm Công suất quạt : 7,5 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 1 - 5 kg/mẻ Công suất quạt : 4kW Công suất tiêu thụ điện : 9 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 830 kg

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,75 - 3 kg/mẻ Công suất quạt : 3kW Công suất tiêu thụ điện : 6 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 750 kg

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,35 - 1,5 kg/mẻ Công suất quạt : 2.2kW Công suất tiêu thụ điện : 3 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,35 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 550 kg

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 11 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3012 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 11 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3012

Kích thước (WxDxH): 700 x 400 x 650 mm Công suất cất nước: 11 l/h Công suất gia nhiệt: 9.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 80 - 100l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 19 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 7,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3008 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 7,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3008

Kích thước (WxDxH): 380 x 365 x 640 mm Công suất cất nước: 7,5 l/h Công suất gia nhiệt: 6.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 60 - 80l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 14 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 3,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3004 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 3,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3004

Kích thước (WxDxH): 380 x 290 x 580 mm Công suất cất nước: 3,5 l/h Công suất gia nhiệt: 3.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 30 - 50l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít. Vận hành hoàn toàn tự động.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 7 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3010D Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 7 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3010D

Kích thước (WxDxH): 680 x 720 x 650 mm Công suất cất nước: 6 ~ 7 l/h Công suất gia nhiệt: 12 kW Nước làm mát: xấp xỉ 60 - 90l (liên tục) Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 3,5 lít Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3005D Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 3,5 lít Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3005D

Kích thước (WxDxH): 570 x 600 x 600 mm Công suất cất nước: 3 ~ 3,5 l/h Công suất gia nhiệt: 6.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 30 - 60l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY LẮC VOTEX NOVAPRO Model : PURIMIX Call

MÁY LẮC VOTEX NOVAPRO Model : PURIMIX

Máy lắc vortex nhỏ gọn, trộn chất lỏng Động cơ không chổi than Kiểu lắc tròn Đường kính lắc 4mm Tốc độ điều chỉnh: từ 0 đến 3300 vòng/phút Điều khiển bằng núm xoay, vô cấp Chế độ vận hành: liên tục hoặc chạm lắc Tải trọng lắc: 0.5kg Vật liệu cấu tạo: hợp kim nhôm phủ sơn Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 132 x 185 x 130 mm Trọng lượng: 2.3kg

Call : 038 606 8292
MÁY HÚT DICH ( CHẤT THẢI ĐỘC HẠI) NOVAPRO PURISUC 2500ml Call

MÁY HÚT DICH ( CHẤT THẢI ĐỘC HẠI) NOVAPRO PURISUC 2500ml

Kích thước chai (W) : 150Ø Kích thước bên ngoài (W x D x H) mm : 200 x 340 x 226 mm Cân nặng (Kg) 18kg Chuẩn điều khiển: Công tắc bật / tắt Vật liệu bên ngoài bằng nhựa ABS Vật liệu đáy thép không gỉ Hoạt động bền bỉ Công tắc chân kết nối cáp điện

Call : 038 606 8292
TỦ ẤM LẮC NOVAPRO Model PURICELL SHAKING 80 Call

TỦ ẤM LẮC NOVAPRO Model PURICELL SHAKING 80

Kích thước bên trong (W x D x H) mm: 505 x 550 x 420 Kích thước tủ (W x D x H) mm: 540 x 875 x 575 Bàn lắc kích thước (W x D) mm: 450 x 450 Trọng lượng (Kg) 100 Chuẩn điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số, Tự động điều chỉnh Vật liệu bên trong tấm inox 304

Call : 038 606 8292
TỦ ẤM 150 Lít NOVAPRO Model : PURICELL 150 Call

TỦ ẤM 150 Lít NOVAPRO Model : PURICELL 150

Dung tích: 150 lít - Nhiệt độ sấy : Cài ở nhiệt độ môi trường +5℃ đến 70℃ - Cảm biến nhiệt độ: PT 100Ω. - Bộ điều khiển và kiểm soát nhiệt độ kĩ thuật số PID - Vật liệu bên trong được làm bằng thép không gỉ 304 - Vật liệu bên ngoài được làm bằng thép tấm phủ Epoxy - Giá đỡ bên trong tủ được thiết kế bằng thép không gỉ. - Công suất tiêu thụ: 635W

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 100 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 100 Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 100 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 100

Dung tích: 100 lít - Kích thước buồng hấp: đường kính Ø450 x sâu 650 mm - Bộ điều khiển PID kỹ thuật số tiêu chuẩn - Dải Nhiệt độ cài đặt: từ nhiệt độ phòng tới 131oC - Cảm biến nhiệt độ: loại PT 100Ω - Nhiệt độ tiệt trùng: từ 121oC ở áp suất 1.2kgf/cm2 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.50C tại 121 0C

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 80 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 80 Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 80 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 80

Kích thước buồng hấp: đường kính Ø400 x sâu 650 mm - Bộ điều khiển PID kỹ thuật số tiêu chuẩn - Dải Nhiệt độ cài đặt: từ nhiệt độ phòng tới 131oC - Cảm biến nhiệt độ: loại PT 100Ω - Nhiệt độ tiệt trùng: từ 121oC ở áp suất 1.2kgf/cm2 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.50C tại 121 0C - Đồng hồ đo áp suất: 0~ 4Kgf/ cm2

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 60 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 60 Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 60 LÍT NOVAPRO Model : PURISTER 60

Dung tích: 60 lít - Kích thước buồng hấp: đường kính Ø350 x sâu 650 mm - Bộ điều khiển PID kỹ thuật số tiêu chuẩn - Dải Nhiệt độ cài đặt: từ nhiệt độ phòng tới 131oC - Cảm biến nhiệt độ: loại PT 100Ω - Nhiệt độ tiệt trùng: từ 121oC ở áp suất 1.2kgf/cm2 - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.50C tại 121 0C - Đồng hồ đo áp suất: 0~ 4Kgf/ cm2

Call : 038 606 8292
CÂN SẤY ẨM Hãng Precisa Model : XM 66 Call

CÂN SẤY ẨM Hãng Precisa Model : XM 66

Khả năng cân: 310g Khối lượng nhỏ nhất: 0,2 g Độ chính xác: 0,001 g/0,01% Độ tái lập: 1g/0,2 % Độ tái lập: 10g/0,02 % Tính toán kết quả: khối lượng còn lại (g), khối lượng mất đi (g), g/kg, 100%….0%, 0%…..100%, ATRO 100%…999%, ATRO 0% …999% Thang nhiệt độ: 30 – 230ºC Bước tăng nhiệt độ: 10C Hẹn giờ tắt: 0,1 – 240 phút

Call : 038 606 8292

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 20
  • Hôm nay 362
  • Hôm qua 489
  • Trong tuần 851
  • Trong tháng 13,709
  • Tổng cộng 1,950,157

Top

   (0)