THIẾT BỊ Y - DƯỢC

mỗi trang
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC Call

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC

Thể tích: 1125 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 550 túi máu 500ml

Call : 038 606 8292
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC Call

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC

Thể tích: 612 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 300 túi máu 500ml

Call : 038 606 8292
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC Call

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC

Thể tích: 295 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 150 túi máu 500ml

Call : 038 606 8292
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT EUROMEX NOVEX B MODEL : 86.025 Call

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT EUROMEX NOVEX B MODEL : 86.025

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

Độ phóng đại : 40 , 100, 400 lần Thị kính : 10x Vật kính : 4x , 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1 ; NA.0,25 ; NA.0,65

Call : 038 606 8292
Máy dập viên 1 chày  Model: TDP-1.5 Call

Máy dập viên 1 chày Model: TDP-1.5

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
Máy dập viên 1 chày tự động  Model: TDP-5 Call

Máy dập viên 1 chày tự động Model: TDP-5

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU Model: BXC-V250M Call

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU Model: BXC-V250M

Liên hệ : 0168 606 8292

Call : 038 606 8292
MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU  FW117 Call

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU FW117

Liên hệ : 0982 759 343

Call : 038 606 8292
Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Call

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí Ethylen oxit( EO) Call

Top

   (0)