THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐẠM, BÉO, XƠ

mỗi trang
BỘ PHÁ MẪU VELP Model : DK6 Call

BỘ PHÁ MẪU VELP Model : DK6

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C - Lựa chọn đơn vị: °C hay °F - Cài đặt nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 450°C - Chương trình cài đặt: 20 chương trình với 4 bước gia nhiệt cho mỗi chương trình. - Cài đặt thời gian: từ 001 đến 999 phút - Nguồn điện: 230 V / 50-60Hz - Khả năng phá mẫu: 6 x ống 250 ml (Ø 42 mm) - Công suất: 1100 W - Khối lượng: 16.2 kg - Kích thước: 295x462x546 mm

Call : 038 606 8292
BỘ PHÁ MẪU TỰ ĐỘNG Model : DKL-8 Call

BỘ PHÁ MẪU TỰ ĐỘNG Model : DKL-8

Độ ổn định nhiệt độ: ± 0.5 °C - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 °C - Cài đặt thời gian: từ 001 đến 999 phút - Đồng hồ đếm ngược thời gian phá mẫu. - Báo kết thúc quá trình: bằng hiển thị và âm thanh. - Ngôn ngữ: Anh, Ý, Pháp, Nga, Trung Quốc và có thể tải thêm ngôn ngữ. - Tự động cảm biến và cảnh báo khi đầu đo nhiệt độ lỗi. - Điều khiển nâng hạ: tự động

Call : 038 606 8292
BỘ PHÁ MẪU Model : DK 8 Call

BỘ PHÁ MẪU Model : DK 8

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C - Lựa chọn đơn vị: °C hay °F - Cài đặt nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 450°C - Chương trình cài đặt: 20 chương trình với 4 bước gia nhiệt cho mỗi chương trình. - Cài đặt thời gian: từ 001 đến 999 phút - Nguồn điện: 230 V / 50-60Hz - Khả năng phá mẫu: 8 x ống 250 ml (Ø 42 mm) - Công suất: 1350 W

Call : 038 606 8292
BỘ PHÁ MẪU Model : DK20 Call

BỘ PHÁ MẪU Model : DK20

Cài đặt nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 450°C - Chương trình cài đặt: 20 chương trình với 4 bước gia nhiệt cho mỗi chương trình. - Cài đặt thời gian: từ 001 đến 999 phút - Nguồn điện: 230 V / 50-60Hz - Khả năng phá mẫu: 20 x ống 250 ml (Ø 42 mm)

Call : 038 606 8292
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG Model : UDK 159 Call

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG Model : UDK 159

Độ lặp lại: ≤ 1% Tỉ lệ thu hồi: >= 99.5 % Giới hạn xác định: >= 0.1 mg nitơ

Call : 038 606 8292
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG VELP Model : UDK 149 Call

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG VELP Model : UDK 149

Thời gian cất 100 ml khoảng 2 ~ 3 phút (dòng hơi nước 100%). Độ lặp lại: ±1% Tỉ lệ thu hồi: >= 99.5 % Giới hạn xác định: >= 0.1 mg nitơ

Call : 038 606 8292
MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM VELP Model : UDK 139 Call

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM VELP Model : UDK 139

Tỉ lệ thu hồi: >= 99.5 % Giới hạn xác định: >= 0.1 mg nitơ Giao diện: 2 x USB Công suất: 2100 W Thời gian cất: 4 -5 phút cho 100 ml Tự động hút NaOH Tự động hút thải nước Lượng nước tiêu thụ: 0,5 lít/phút tại 15oC và 1 lít/phút tại 30 oC Nguồn điện: 230V – 50/60 Hz Khối lượng: 26 Kg

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT ĐẠM VELP Model : UDK 129 Call

MÁY CẤT ĐẠM VELP Model : UDK 129

Thời gian cất từ 0 – 99 phút hoặc liên tục. - Tỉ lệ thu hồi: 99,5%. - Độ lặp lại: ±1% - Nước tiêu thụ: 0,5 l/phút tại 15oC và 1 l/phút tại 30oC. - Tổng công suất điện: 2100W - Điện áp sử dụng: 220-230V/50Hz - Trọng lượng: 25kg - Kích thước: 385x780x416 mm

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT DUNG MÔI TỰ ĐỘNG Hãng VELP MODEL : SER158/3 Call

BỘ CHIẾT DUNG MÔI TỰ ĐỘNG Hãng VELP MODEL : SER158/3

Số vị trí: 3 vị trí - Màn hình hiển thị cảm ứng mầu 7” - Sử dụng được với hầu hết các loại dung môi - Thu hồi dung môi: > 90% - Chức năng tự động: Ngâm, Loại bỏ dung môi, Rửa, Thu hồi, Làm mát. - Số lượng mẫu: 0.5 đến 15g với đầu lọc 33 x 80 mm (thông thường 2 – 3g) - Lựa chọn đệm (goăng): Viton, Butyl và Vaflon. - Sinh hàn làm mát: Titanium

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT DUNG MÔI TỰ ĐỘNG Hãng VELP MODEL : SER158/6 Call

BỘ CHIẾT DUNG MÔI TỰ ĐỘNG Hãng VELP MODEL : SER158/6

Số vị trí: 6 vị trí - Màn hình hiển thị cảm ứng mầu 7” - Sử dụng được với hầu hết các loại dung môi - Thu hồi dung môi: > 90% - Chức năng tự động: Ngâm, Loại bỏ dung môi, Rửa, Thu hồi, Làm mát. - Số lượng mẫu: 0.5 đến 15g với đầu lọc 33 x 80 mm (thông thường 2 – 3g) - Lựa chọn đệm (goăng): Viton, Butyl và Vaflon. - Sinh hàn làm mát: Titanium

Call : 038 606 8292
 BỘ CHIẾT DUNG MÔI Hãng VELP MODEL : SER148/3 Call

BỘ CHIẾT DUNG MÔI Hãng VELP MODEL : SER148/3

Số lượng mẫu: 03 vị trí - Thể tích cốc chiết tối đa: 150 ml - Màn hình hiển thị: nhiệt độ làm việc/ thông số cài đặt. - Nhiệt độ làm việc: từ 100 đến 260oC - Thời gian ngâm/rửa/thu hôi: từ 0 đến 999 phút - Số lượng mẫu: từ 0.5 đến 15g (thông thường 2 – 3g) - Thu hồi dung môi: từ 50 đến 75% - Độ lặp lại (RSD): ≤ 1% - Kích thước: 480x620x390 mm

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT DUNG MÔI Hãng VELP MODEL : SER148/6 Call

BỘ CHIẾT DUNG MÔI Hãng VELP MODEL : SER148/6

Số lượng mẫu: 06 vị trí - Thể tích cốc chiết tối đa: 150 ml - Màn hình hiển thị: nhiệt độ làm việc/ thông số cài đặt. - Nhiệt độ làm việc: từ 100 đến 260oC - Thời gian ngâm/rửa/thu hôi: từ 0 đến 999 phút - Số lượng mẫu: từ 0.5 đến 15g (thông thường 2 – 3g) - Thu hồi dung môi: từ 50 đến 75% - Độ lặp lại (RSD): ≤ 1% - Kích thước: 700x620x390 mm - Khối lượng: 40 kg

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT XƠ THÔ Hãng  VELP MODEL : FIWE3 Call

BỘ CHIẾT XƠ THÔ Hãng VELP MODEL : FIWE3

Cấu trúc bằng thép không gỉ sơn phủ Epoxy - Số lượng mẫu: 3 - Cài đặt thời gian kỹ thuật số: 0 – 99 phút với âm cảnh báo khi kết thúc chu trình. - Loại chiết: Nóng và lạnh - Đẩy mẫu: bơm không khí - Hút xả thuốc thử: bơm nhu động - Nhiệt độ: điều khiển bằng điện - Thuốc thử và nước làm mát: được tách riêng đường xả. - Mẫu: xử lý mẫu độc lập - Khối lượng mẫu: từ 0.5 đến 3 g

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT XƠ THÔ Hãng VELP MODEL : FIWE6 Call

BỘ CHIẾT XƠ THÔ Hãng VELP MODEL : FIWE6

Số lượng mẫu: 6 - Cài đặt thời gian kỹ thuật số: 0 – 99 phút với âm cảnh báo khi kết thúc chu trình. - Loại chiết: Nóng và lạnh - Đẩy mẫu: bơm không khí - Hút xả thuốc thử: bơm nhu động - Nhiệt độ: điều khiển bằng điện - Thuốc thử và nước làm mát: được tách riêng đường xả. - Mẫu: xử lý mẫu độc lập - Khối lượng mẫu: từ 0.5 đến 3 g - Độ lặp lại (RSD): ± 1% - Công suất: 1200 W - Kích thước: 760x620x390 mm - Khối lượng: 40 Kg

Call : 038 606 8292
BỘ CHIẾT LẠNH Hãng VELP MODEL : COEX Call

BỘ CHIẾT LẠNH Hãng VELP MODEL : COEX

Nhằm đảm bảo độ tin cậy cho xác định xơ thô, mẫu phải có hàm lượng chất béo thấp (<1%). Đối với cao hơn giá trị này, chất béo phải được chiết sơ bộ sử dụng acetone, hexane hay petroleum.

Call : 038 606 8292
MÁY LI TÂM TÁCH KEM Model : FL(1000-5000) Call

MÁY LI TÂM TÁCH KEM Model : FL(1000-5000)

Tách bề bên trong (mm) 200 - Tách mảnh 47 + - 2 - Yếu tố tách : 4949 - Tốc độ tách (r/min) 6650 - Công suất động cơ (kw) 1.5 - Kích cỡ (mm) : 749 x 488 x 924 - Cân nặng 178 kg

Call : 038 606 8292
Bộ bơm chân kết nối bộ lọc xơ SC6 Call

Bộ bơm chân kết nối bộ lọc xơ SC6

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
MÁY THỦY PHÂN MẪU Model : EXR 6 Call

MÁY THỦY PHÂN MẪU Model : EXR 6

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292
BỘ SOXHLET XÁC ĐỊNH BÉO 6 vị trí Model : R106S Call

BỘ SOXHLET XÁC ĐỊNH BÉO 6 vị trí Model : R106S

Liên hệ : 0982.759.343

Call : 038 606 8292

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 14
  • Hôm nay 208
  • Hôm qua 1,115
  • Trong tuần 208
  • Trong tháng 15,495
  • Tổng cộng 2,074,798

Top

   (0)