THIẾT BỊ NGÀNH GIÁO DỤC

mỗi trang
HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC Model : LC-100 HPLC Call

HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC Model : LC-100 HPLC

CẤU HÌNH CUNG CẤP: Bơm dung môi 04 kênh Đầu dò UV/ VIS Bộ lấy mẫu tự động Lò cột Phần mềm điều khiển hệ thống Cột phân tích

Call : 038 606 8292
HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Model : LC-4000 Series Call
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 500kg/ mẻ Model : FL-500

Công suất sấy mỗi mẻ : 500 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1500 lít Công suất quạt : 45kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,8m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 450kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 300kg/ mẻ Model : FL-300

Công suất sấy mỗi mẻ : 300 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 1000 lít Công suất quạt : 30kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 310kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 200kg/ mẻ Model : FL-200

Công suất sấy mỗi mẻ : 200 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 670 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,3m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 180kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 150kg/ mẻ Model : FL-150

Công suất sấy mỗi mẻ : 150 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 550 lít Công suất quạt : 22kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 161kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 120kg/ mẻ Model : FL-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 120 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 420 lít Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,1m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 90kg/ mẻ Model : FL-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 90 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 300 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 130kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 60kg/ mẻ Model : FL-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 60 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 220 lít Công suất quạt : 15kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 120kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 45kg/ mẻ Model : FL-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 45 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 155 lít Công suất quạt : 11kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 99kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 30kg/ mẻ Model : FL-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 100 lít Công suất quạt : 7,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 15kg/ mẻ Model : FL-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 45 lít Công suất quạt : 5,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4-0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 5kg/ mẻ Model : FL-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 22 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 9kW

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT MỘT BƯỚC 3kg/ mẻ Model : FL-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 kg/mẻ Thể tích buồng chứa : 12 lít Công suất quạt : 4kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,4m3/phút Công suất tiêu thụ : 6kW

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 120kg/ mẻ Model : DLP-120

Công suất sấy mỗi mẻ : 30 - 120 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1500 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 240kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 90kg/ mẻ Model : DLP-90

Công suất sấy mỗi mẻ : 20 - 90 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1400 mm Công suất quạt : 18,5kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 1,6m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 60kg/ mẻ Model : DLP-60

Công suất sấy mỗi mẻ : 15 - 60 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1200 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 160kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 45kg/ mẻ Model : DLP-45

Công suất sấy mỗi mẻ : 10 - 45 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1100 mm Công suất quạt : 15 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 140kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 30kg/ mẻ Model : DLP-30

Công suất sấy mỗi mẻ : 7,5 - 30 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 1000 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 60kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 20kg/ mẻ Model : DLP-20

Công suất sấy mỗi mẻ : 5 - 20 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 900 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 47kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 15kg/ mẻ Model : DLP-15

Công suất sấy mỗi mẻ : 3 - 15 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 800 mm Công suất quạt : 11 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 42kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 10kg/ mẻ Model : DLP-10

Công suất sấy mỗi mẻ : 2.5 - 10 kg/mẻ Đường kính buồng chứa : 700 mm Công suất quạt : 7,5 kW Độ ồn quạt : > 75Db Áp suất khí nén : 0,6 Mpa Tốc độ dòng khí nén : 0,9m3/phút Áp suất hơi nước : 0,4 - 0,6 Mpa Lượng nước tiêu thụ : 35kg/h

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 5kg/ mẻ Model : DLP-5

Công suất sấy mỗi mẻ : 1 - 5 kg/mẻ Công suất quạt : 4kW Công suất tiêu thụ điện : 9 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 830 kg

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 3kg/ mẻ Model : DLP-3

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,75 - 3 kg/mẻ Công suất quạt : 3kW Công suất tiêu thụ điện : 6 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,6 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 750 kg

Call : 038 606 8292
MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5 Call

MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT 1,5kg/ mẻ Model : DLP-1.5

Công suất sấy mỗi mẻ : 0,35 - 1,5 kg/mẻ Công suất quạt : 2.2kW Công suất tiêu thụ điện : 3 kW Áp suất dòng khí : 0,45 Mpa Tốc độ dòng khí : 0,35 m3/phút Tổng trọng lượng máy : 550 kg

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 525 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7507DSP Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 525 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7507DSP

Kích thước ngoài(WxDxH): 950 x 1500 x 1930 mm. Kích thước trong: Ø 750 x D1190mm. Dung tích: 525 lít. Buồng tạo hơi: 60 lít. Công suất gia nhiệt: 24 Kw. Vật liệu bên ngoài: Thép không dỉ sơn tĩnh điện Epoxy và thép không dỉ 304. Vật liệu bên trong: Thép không dỉ 304 ( Thép STS 316L tuỳ chọn). Buồng: Buồng vuông được gia cố và đánh bóng bằng điện với vỏ kép. Nhiệt độ tiệt trùng: 121,0oC đến 135,0 oC.

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 296 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7307DSP Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 296 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7307DSP

Kích thước ngoài(WxDxH): 1180 x 1220 x 1960 mm. Kích thước trong: Ø 600 x D1050mm. Dung tích: 296 lít. Buồng tạo hơi: 45 lít. Công suất gia nhiệt: 18 Kw. Vật liệu bên ngoài: Thép không dỉ sơn tĩnh điện Epoxy và thép không dỉ 304. Vật liệu bên trong: Thép không dỉ 304 ( Thép STS 316L tuỳ chọn). Buồng: Buồng vuông được gia cố và đánh bóng bằng điện với vỏ kép. Nhiệt độ tiệt trùng: 121,0 oC đến 135,0 oC.

Call : 038 606 8292
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 208 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7207DSP Call

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA 208 lít DAIHAN LABTECH Model : LAC-7207DSP

Kích thước ngoài(WxDxH): 1100 x 1240 x 1920 mm. Kích thước trong: Ø 500 x D1060mm. Dung tích: 208 lít. Buồng tạo hơi: 30 lít. Công suất gia nhiệt: 12 Kw. Vật liệu bên ngoài: Thép không dỉ sơn tĩnh điện Epoxy và thép không dỉ 304. Vật liệu bên trong: Thép không dỉ 304 ( Thép STS 316L tuỳ chọn). Buồng: Buồng vuông được gia cố và đánh bóng bằng điện với vỏ kép. Nhiệt độ tiệt trùng: 121oC đến 135oC.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 11 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3012 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 11 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3012

Kích thước (WxDxH): 700 x 400 x 650 mm Công suất cất nước: 11 l/h Công suất gia nhiệt: 9.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 80 - 100l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 19 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 7,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3008 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 7,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3008

Kích thước (WxDxH): 380 x 365 x 640 mm Công suất cất nước: 7,5 l/h Công suất gia nhiệt: 6.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 60 - 80l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 14 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 3,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3004 Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 3,5 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3004

Kích thước (WxDxH): 380 x 290 x 580 mm Công suất cất nước: 3,5 l/h Công suất gia nhiệt: 3.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 30 - 50l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít. Vận hành hoàn toàn tự động.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 7 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3010D Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 7 lít/h Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3010D

Kích thước (WxDxH): 680 x 720 x 650 mm Công suất cất nước: 6 ~ 7 l/h Công suất gia nhiệt: 12 kW Nước làm mát: xấp xỉ 60 - 90l (liên tục) Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 3,5 lít Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3005D Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 3,5 lít Hãng DAIHAN LABTECH Model : LWD-3005D

Kích thước (WxDxH): 570 x 600 x 600 mm Công suất cất nước: 3 ~ 3,5 l/h Công suất gia nhiệt: 6.0 kW Nước làm mát: xấp xỉ 30 - 60l Vật liệu bên trong: thiết bị đun sôi bằng thép không gỉ. Bình chứa bằng thép không gỉ. Vật liệu bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện. Bình đun thép không gỉ SUS dung tích 8 lít.

Call : 038 606 8292
MÁY LẮC VOTEX NOVAPRO Model : PURIMIX Call

MÁY LẮC VOTEX NOVAPRO Model : PURIMIX

Máy lắc vortex nhỏ gọn, trộn chất lỏng Động cơ không chổi than Kiểu lắc tròn Đường kính lắc 4mm Tốc độ điều chỉnh: từ 0 đến 3300 vòng/phút Điều khiển bằng núm xoay, vô cấp Chế độ vận hành: liên tục hoặc chạm lắc Tải trọng lắc: 0.5kg Vật liệu cấu tạo: hợp kim nhôm phủ sơn Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 132 x 185 x 130 mm Trọng lượng: 2.3kg

Call : 038 606 8292
MÁY HÚT DICH ( CHẤT THẢI ĐỘC HẠI) NOVAPRO PURISUC 2500ml Call

MÁY HÚT DICH ( CHẤT THẢI ĐỘC HẠI) NOVAPRO PURISUC 2500ml

Kích thước chai (W) : 150Ø Kích thước bên ngoài (W x D x H) mm : 200 x 340 x 226 mm Cân nặng (Kg) 18kg Chuẩn điều khiển: Công tắc bật / tắt Vật liệu bên ngoài bằng nhựa ABS Vật liệu đáy thép không gỉ Hoạt động bền bỉ Công tắc chân kết nối cáp điện

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22 Call

BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22

Kích thước buồng ( W x D x H)mm : 500x290x150 Kích thước bể ( W x D x H)mm: 565x360x230 Thể tích : 22L Khối lượng (kg) : 30 kg Tiêu chuẩn bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số Vật liệu bên trong thép không gỉ Vật liệu bên ngoài tấm thép sơn tĩnh điện Phạm vi nhiệt độ : nhiệt độ môi trường+ 5oC ~ 98oC

Call : 038 606 8292

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 8
  • Hôm nay 656
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,770
  • Trong tháng 14,628
  • Tổng cộng 1,951,076

Top

   (0)