Sản phẩm

mỗi trang
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 91 lit TAISITE Model : VO-91D Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 91 lit TAISITE Model : VO-91D

Hệ thống gia nhiệt dạng tấm Khoảng nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +10℃ đến 250℃ Khoảng chân không: < 133PA Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 1℃ Thời gian làm nóng lên: 120 phút Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ Vật liệu cách nhiệt: sợi nhôm silicat

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 52 lit TAISITE Model : VO-52D Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 52 lit TAISITE Model : VO-52D

Hệ thống gia nhiệt dạng tấm Khoảng nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +10℃ đến 250℃ Khoảng chân không: < 133PA Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 1℃ Thời gian làm nóng lên: 100 phút Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ Vật liệu cách nhiệt: sợi nhôm silicat

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 lit TAISITE Model : VO-24D Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 lit TAISITE Model : VO-24D

Hệ thống gia nhiệt dạng tấm Khoảng nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +10℃ đến 250℃ Khoảng chân không: < 133PA Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 1℃ Thời gian làm nóng lên: 80 phút Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ Vật liệu cách nhiệt: sợi nhôm silicat

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 30L TAISITE Model : FIO-30L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 30L TAISITE Model : FIO-30L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 30 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5% Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ tráng gương cao cấp Vật liệu bên ngoài: Thép cán nguội phủ sơn bột tĩnh điện chống ăn mòn Hệ thống gia nhiệt: Ống thép không gỉ Công suất gia nhiệt: Tủ ấm 0.3 Kw, Tủ sấy 0.8 Kw

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 45L TAISITE Model : FIO-45L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 45L TAISITE Model : FIO-45L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 45 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 65L TAISITE Model : FIO-65L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 65L TAISITE Model : FIO-65L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 65 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5% Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ tráng gương cao cấp Vật liệu bên ngoài: Thép cán nguội phủ sơn bột tĩnh điện chống ăn mòn Hệ thống gia nhiệt: Ống thép không gỉ Công suất gia nhiệt: Tủ ấm 0.4 Kw, Tủ sấy 1.6 Kw

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 85L TAISITE Model : FIO-85L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 85L TAISITE Model : FIO-85L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 85 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 125L TAISITE Model : FIO-125L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 125L TAISITE Model : FIO-125L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 125 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 230L TAISITE Model : FIO-230L Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 230L TAISITE Model : FIO-230L

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 230 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5% Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ tráng gương cao cấp Vật liệu bên ngoài: Thép cán nguội phủ sơn bột tĩnh điện chống ăn mòn Hệ thống gia nhiệt: Nickel-chromium Công suất gia nhiệt: Tủ ấm 0.7 Kw, Tủ sấy 3.0 Kw

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 230L TAISITE Model : FIO-230D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 230L TAISITE Model : FIO-230D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 230 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 125L TAISITE Model : FIO-125D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 125L TAISITE Model : FIO-125D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 125 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 85L TAISITE Model : FIO-85D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 85L TAISITE Model : FIO-85D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 85 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 65L TAISITE Model : FIO-65D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 65L TAISITE Model : FIO-65D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 65 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5% Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ tráng gương cao cấp Vật liệu bên ngoài: Thép cán nguội phủ sơn bột tĩnh điện chống ăn mòn Hệ thống gia nhiệt: Ống thép không gỉ

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 45L TAISITE Model : FIO-45D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG 45L TAISITE Model : FIO-45D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 45 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5% Vật liệu buồng sấy: Thép không gỉ tráng gương cao cấp Vật liệu bên ngoài: Thép cán nguội phủ sơn bột tĩnh điện chống ăn mòn Hệ thống gia nhiệt: Ống thép không gỉ Công suất gia nhiệt: Tủ ấm 0.3 Kw, Tủ sấy 1.2 Kw

Call : 038 606 8292
TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG TAISITE Model : FIO-30D Call

TỦ SẤY VÀ ẤM 2 CHỨC NĂNG TAISITE Model : FIO-30D

Đối lưu khí nóng cưỡng bức Thể tích: 30 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Chức năng tủ ấm: Từ nhiệt độ môi trường + 10℃ đến 80℃, Chức năng tủ sấy: Từ nhiệt độ môi trường +80℃ đến 250℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: Tủ ấm ±0.5℃, Tủ sấy ±1℃ Độ đồng đều: Tủ ấm ± 1%, Tủ sấy ± 1.5%

Call : 038 606 8292
HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC Model : LC-100 HPLC Call

HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC Model : LC-100 HPLC

CẤU HÌNH CUNG CẤP: Bơm dung môi 04 kênh Đầu dò UV/ VIS Bộ lấy mẫu tự động Lò cột Phần mềm điều khiển hệ thống Cột phân tích

Call : 038 606 8292
HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Model : LC-4000 Series Call
MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC Hãng Grant Instrument Model : DEN-1B Call

MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC Hãng Grant Instrument Model : DEN-1B

Phạm vi đo: 0,5 đến 4,0 đơn vị McFarland (DEN-1), 0,0 đến> 7,5 đơn vị McFarland (DEN-1B) Thời gian đo: 1 giây Độ chính xác: ± 3% Đọc dữ liệu, được hiển thị thuận tiện trong các đơn vị McFarland, có thể thấy rõ trên màn hình LED sáng

Call : 038 606 8292
MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC Hãng Grant Instrument Model : DEN-1 Call

MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC Hãng Grant Instrument Model : DEN-1

Phạm vi đo: 0,5 đến 4,0 đơn vị McFarland (DEN-1), 0,0 đến> 7,5 đơn vị McFarland (DEN-1B) Thời gian đo: 1 giây Độ chính xác: ± 3% Đọc dữ liệu, được hiển thị thuận tiện trong các đơn vị McFarland, có thể thấy rõ trên màn hình LED sáng

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26

Thông số bể ST26 Dung tích bể 26L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 12L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 205 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 360 x 330 x 200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 5L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vùng làm việc (l x w / mm) 150 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 330 x 280 x200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C* Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC Hiển thị: LED 4 chữ số

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26 Call

BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26

Thể tích: 26 lít - Kích thước ( H x D x W, mm): 430 x 590 x 335 - Mực chất lỏng cho phép (Max/Min),mm: 175/70 - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Công suất gia nhiệt: 1050 W

Call : 038 606 8292

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 16
  • Hôm nay 450
  • Hôm qua 631
  • Trong tuần 4,072
  • Trong tháng 16,930
  • Tổng cộng 1,953,378

Top

   (0)