HÓA CHẤT TINH KHIẾT

mỗi trang
Acid nitric (HNO3)

Acid nitric (HNO3)

Liên hệ : 0982.759.343

72,000 đ
MUA NGAY
Sodium Hydroxyde (NaOH)

Sodium Hydroxyde (NaOH)

Sodium Hydroxyde (NaOH)

68,000 đ
MUA NGAY
Hydrochloric acid HCl

Hydrochloric acid HCl

Liên hệ : 0982.759.343

66,000 đ
MUA NGAY
Axit acetic (CH3COOH)

Axit acetic (CH3COOH)

Liên hệ : 0982.759.343

85,000 đ
MUA NGAY
Axit Sulfuric (H2SO4)

Axit Sulfuric (H2SO4)

Liên hệ : 0982.759.343

69,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)