Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7 - 0982 759 343

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

HÃNG NABERTHERM - ĐỨC

mỗi trang
LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : L9/11/SKM

LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : L9/11/SKM

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 505 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :90 phút Công suất tiêu thụ: 3,4 kW. Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : LT9/11/SKM

LÒ NUNG 1100 Độ (Nung các chất đặc biệt gây hại) Hãng Nabertherm Model : LT9/11/SKM

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 505 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :90 phút Công suất tiêu thụ: 3,4 kW. Trọng lượng: 50 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : LE 1/11

LÒ NUNG 1100 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : LE 1/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 1 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 90 x 115 x 110 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 290 x 280 x 430 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :10 phút Công suất tiêu thụ: 1,5 kW. Trọng lượng: 10 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 14 lít Hãng Nabertherm Model : LE 14/11

LÒ NUNG 1100 Độ 14 lít Hãng Nabertherm Model : LE 14/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích:14lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 220 x 300 x 220 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 440 x 535 x 540 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :40 phút Công suất tiêu thụ: 2,9 kW. Trọng lượng: 25 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : L15/11

LÒ NUNG 1100 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : L15/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 555 x 515 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 3.5 kW. Trọng lượng: 40 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/11

LÒ NUNG 1100 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):230 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 555 x 515+240 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 40 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 2 lít Hãng Nabertherm Model : LE 2/11

LÒ NUNG 1100 Độ 2 lít Hãng Nabertherm Model : LE 2/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 2 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 110 x 180 x 110 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 330 x 385 x 430 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :25 phút Công suất tiêu thụ: 1,8 kW. Trọng lượng: 10 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : L24/11

LÒ NUNG 1100 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : L24/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 24 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 280 x 340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 555 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 4.5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/11

LÒ NUNG 1100 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 24 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):280 x 340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 555 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 4,5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 3 lít Hãng Nabertherm Model : L3/11

LÒ NUNG 1100 Độ 3 lít Hãng Nabertherm Model : L3/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 3 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 160 x 140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 330 x 405 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 1.2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 3 lit Hãng NABERTHERM Model : LT3/11

LÒ NUNG 1100 độ 3 lit Hãng NABERTHERM Model : LT3/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 3 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):160 x 140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 330 x 405+155 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 60 phút Công suất tiêu thụ: 1,2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz.
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : L40/11

LÒ NUNG 1100 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : L40/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 40 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):320 x 490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 705 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 6 kW. Trọng lượng: 65 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/11

LÒ NUNG 1100 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 40 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):320 x 490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 705 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 95 phút Công suất tiêu thụ: 6 kW. Trọng lượng: 65 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 5 Lít Hãng NABERTHERM Model : L5/11

LÒ NUNG 1100 Độ 5 Lít Hãng NABERTHERM Model : L5/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 390 x 460 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 2.4 kW. Trọng lượng: 30 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 5 lit Hãng NABERTHERM Model : LT5/11

LÒ NUNG 1100 độ 5 lit Hãng NABERTHERM Model : LT5/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 390 x 460+205 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 60 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 30 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 Độ 6 lít Hãng Nabertherm Model : LE 6/11

LÒ NUNG 1100 Độ 6 lít Hãng Nabertherm Model : LE 6/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC.( Nhiệt độ làm việc 1050 độ C ) Thể tích: 6 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 170 x 200 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 390 x 435 x 490 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :35 phút Công suất tiêu thụ: 1,8 kW. Trọng lượng: 18 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : L9/11

LÒ NUNG 1100 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : L9/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 515 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :75 phút Công suất tiêu thụ: 3 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1100 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : LT9/11

LÒ NUNG 1100 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : LT9/11

Nhiệt độ tối đa: 1100oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 515+240 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 75 phút Công suất tiêu thụ: 3 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : L1/12

LÒ NUNG 1200 Độ 1 lít Hãng Nabertherm Model : L1/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 1 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 90 x 115 x 110 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 290 x 280 x 430 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :25 phút Công suất tiêu thụ: 1.5 kW. Trọng lượng: 10 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/12

LÒ NUNG 1200 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 515 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :110 phút Công suất tiêu thụ: 3.5 kW. Trọng lượng: 40 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/12

LÒ NUNG 1200 độ 15 lit Hãng NABERTHERM Model : LT15/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):230 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 555 x 515+240 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 3.5 kW. Trọng lượng: 40 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 24 lít Hãng Nabertherm Model : L24/12

LÒ NUNG 1200 Độ 24 lít Hãng Nabertherm Model : L24/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 24 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 280 x 340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 555 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :110 phút Công suất tiêu thụ: 4.5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/12

LÒ NUNG 1200 độ 24 lit Hãng NABERTHERM Model : LT24/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 24 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):280 x 340 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 555 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 4.5 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 3 lít Hãng Nabertherm Model : L3/12

LÒ NUNG 1200 Độ 3 lít Hãng Nabertherm Model : L3/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 3 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 160 x 140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 330 x 405 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :75 phút Công suất tiêu thụ: 1.2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 3 lit Hãng NABERTHERM Model : LT3/12

LÒ NUNG 1200 độ 3 lit Hãng NABERTHERM Model : LT3/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 3 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):160 x 140 x 100 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 330 x 405+155 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 60 phút Công suất tiêu thụ: 1,2 kW. Trọng lượng: 20 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 40 lít Hãng Nabertherm Model : L40/12

LÒ NUNG 1200 Độ 40 lít Hãng Nabertherm Model : L40/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 40 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 320 x 490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 705 x 580 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :110 phút Công suất tiêu thụ: 6.0 kW. Trọng lượng: 65 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/12

LÒ NUNG 1200 độ 40 lit Hãng NABERTHERM Model : LT40/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 40 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):320 x 490 x 250 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 705 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 110 phút Công suất tiêu thụ: 6.0 kW. Trọng lượng: 65 kg. Nguồn điện: 380V/ 50Hz. (3 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/12

LÒ NUNG 1200 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 390 x 460 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :75 phút Công suất tiêu thụ: 2.4 kW. Trọng lượng: 30 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 5 lit Hãng NABERTHERM Model : LT5/11

LÒ NUNG 1200 độ 5 lit Hãng NABERTHERM Model : LT5/11

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 385 x 390 x 460+205 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 75 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 30 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/12

LÒ NUNG 1200 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 515 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :90 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1200 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : LT9/12

LÒ NUNG 1200 độ 9 lit Hãng NABERTHERM Model : LT9/12

Nhiệt độ tối đa: 1200oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh):230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 415 x 455 x 515+240 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa : 90 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 35 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/13

LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : L15/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/13

LÒ NUNG 1300 Độ 15 lít Hãng Nabertherm Model : LT15/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/13

LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : L5/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :45 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 42 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/13

LÒ NUNG 1300 Độ 5 lít Hãng Nabertherm Model : LT5/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580+320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :45 phút Công suất tiêu thụ: 2,4 kW. Trọng lượng: 42 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292
LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/13

LÒ NUNG 1300 Độ 9 lít Hãng Nabertherm Model : L9/13

Nhiệt độ tối đa: 1300oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :50 phút Công suất tiêu thụ: 3 kW. Trọng lượng: 60 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
Call : 038 606 8292

Top

   (0)