Đĩa petri nhựa

Việt Nam

Sản phẩm đã được thanh trùng bằng tia gama , thường được sử đụng trong thiêt bị phòng sạch

3,300 đ

3,300 đ

Liên hệ : 0982.759.343

Bình luận

Top

   (0)