BỂ CÁCH THỦY - BỂ ĐIỀU NHIỆT

mỗi trang
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T120-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T120-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5lít Model : T120-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T120-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26lít Model : T120-ST26

Thông số bể ST26 Dung tích bể 26L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18lít Model : T120-ST18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 385 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 540 x 330 x 200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12lít Model : T120-ST12

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 12L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 205 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 360 x 330 x 200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T120-ST5

Chất liệu: Thép không gỉ Dung tích bể 5L Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vùng làm việc (l x w / mm) 150 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 330 x 280 x200

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-P18

Dung tích bể 18L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 280 x 325 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 600 x 365 x 180

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-P12

Dung tích bể 12L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 210 x 280 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 415 x 350 x 180

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-P5

Dung tích bể 5L Chất liệu: Nhựa Phạm vi nhiệt độ ≤ 99 ° C Vùng làm việc (l x w / mm): 120 x 150 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 240 x 330 x 180

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 38 lít Model : T100-ST38

Dung tích bể 38L Chất liệu: Thép không gỉ Phạm vi nhiệt độ ≤ 200 ° C Vòi xả: Tiêu chuẩn Vùng làm việc (l x w / mm): 575 x 300 Kích thước bên ngoài (l x w x h / mm): 730 x 330 x 255

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 26 lít Model : T100-ST26

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 18 lít Model : T100-ST18

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876) @ 70ºC: 0,05 ± ºC Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 12 lít Model : T100-ST12

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 ° C đến 100 ° C* Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC

Call : 038 606 8292
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN LẠNH 5 lít Model : T100-ST5

Kích thước (h x d x w): 333 x 172 x 120mm Phạm vi nhiệt độ: môi trường +5 đến 100 ° C Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 0 đến 100 ° C Độ ổn định (DIN 12876-3 @ 70 ° C) ± 0,05 ° C Tính đồng nhất (DIN 12876) @ 70ºC: 0,1 ± ºC Cài đặt độ phân giải: 0,1 ºC Hiển thị: LED 4 chữ số

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26 Call

BỂ CÁCH THỦY 26 Lít Grant Instruments Model : SAP26

Thể tích: 26 lít - Kích thước ( H x D x W, mm): 430 x 590 x 335 - Mực chất lỏng cho phép (Max/Min),mm: 175/70 - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Công suất gia nhiệt: 1050 W

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 18 Lít Grant Instruments Model : SAP18 Call

BỂ CÁCH THỦY 18 Lít Grant Instruments Model : SAP18

Thể tích: 18 lít - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Khóa bảng điều khiển phía trước: Có - Sửa lỗ ngắt nhiệt: Có - Chức năng bảo vệ đun sôi/khô cạn nước: Có - Hiệu chuẩn người dùng: Có

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 8 VỊ TRÍ 34 Lít Grant Instruments Model : SAP34 Call

BỂ CÁCH THỦY 8 VỊ TRÍ 34 Lít Grant Instruments Model : SAP34

Thể tích: 34 lít - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876) tại 70ºC: +/- 0.2 0C - Cài đặt nhiệt độ: dạng kỹ thuật số - Khóa bảng điều khiển phía trước: Có - Sửa lỗi ngắt nhiệt: Có - Chức năng bảo vệ đun sôi/khô cạn nước: Có

Call : 038 606 8292
BỂ LẮC ỔN NHIỆT 26 lít Grant Instruments Model OLS26 Call

BỂ LẮC ỔN NHIỆT 26 lít Grant Instruments Model OLS26

Thể tích: 26 lít - Kích thước ( H x D x W, mm): 475 x 590 x 335 - Mực chất lỏng cho phép (Max/Min),mm: 134/70 - Dải nhiệt độ: RT + 5 0C ~ 99 0C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 0C - Độ ổn định nhiệt độ (DIN 12876-3) tại 70ºC: +/- 0.1 0C - Độ đồng nhất nhiệt độ (DIN 12876-3) tại 70ºC: +/- 0.1 0C - Màn hình hiển thị LED, cho phép điều khiển cài đặt nhiệt độ và tốc độ lắc - Tốc độ lắc tuyến tính và quỹ đạo: 20 ~ 200 vòng/phút - Biên độ lắc quỹ đạo: 9mm

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22 Call

BỂ CÁCH THỦY 22 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 22

Kích thước buồng ( W x D x H)mm : 500x290x150 Kích thước bể ( W x D x H)mm: 565x360x230 Thể tích : 22L Khối lượng (kg) : 30 kg Tiêu chuẩn bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số Vật liệu bên trong thép không gỉ Vật liệu bên ngoài tấm thép sơn tĩnh điện Phạm vi nhiệt độ : nhiệt độ môi trường+ 5oC ~ 98oC

Call : 038 606 8292
BỂ CÁCH THỦY 11 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 11 Call

BỂ CÁCH THỦY 11 lít NOVAPRO Model : PURIBATH 11

Kích thước buồng ( W x D x H)mm : 300 x 240 x 150 Kích thước bể ( W x D x H)mm: 355 x 295 x 230 Thể tích : 11L Khối lượng (kg) : 20 kg Tiêu chuẩn bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID kỹ thuật số Vật liệu bên trong thép không gỉ Vật liệu bên ngoài tấm thép sơn tĩnh điện Phạm vi nhiệt độ : nhiệt độ môi trường+ 5oC ~ 98oC

Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 18 lít Taisite WBE-6D Call

Bể Cách Thủy 18 lít Taisite WBE-6D

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 1200 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 470 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 510 x 345 x 220

Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 12 lít Taisite WBE-4D Call

Bể Cách Thủy 12 lít Taisite WBE-4D

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 800 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 345 x 220

Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy 6.3 lít Taisite  WBE-2S Call

Bể Cách Thủy 6.3 lít Taisite WBE-2S

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường + 5℃ đến 100℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 600 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz

Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy Taisite 22 Lít Model :TWB-22D Call

Bể Cách Thủy Taisite 22 Lít Model :TWB-22D

Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 22 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 500 x 290 x 150 Kích thước ngoài (mm): 550 x 350 x 240 Công suất: 1200W Nguồn điện: 220V/50Hz

Call : 038 606 8292
Bể Cách Thủy Taisite 11 Lít Model :TWB-11D Call

Bể Cách Thủy Taisite 11 Lít Model :TWB-11D

Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 11 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 320 x 240 x 150 Kích thước ngoài (mm): 340 x 280 x 240 Công suất: 800W

Call : 038 606 8292
Bể Điều Nhiệt 20 Lít Model : HH-501 Call

Bể Điều Nhiệt 20 Lít Model : HH-501

Dung tích bể: 21 lít - Nhiệt độ điều chỉnh max: 100oC - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC - Độ chính xác nhiệt độ: 0,5oC

Call : 038 606 8292

Hổ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG KINH DOANH - 038 606 8292

HỖ TRỢ  Zalo 24/7

HỖ TRỢ Zalo 24/7 - 0982 759 343

Thống kê

  • Đang online 57
  • Hôm nay 832
  • Hôm qua 466
  • Trong tuần 1,298
  • Trong tháng 18,337
  • Tổng cộng 1,954,785

Top

   (0)